)
მენიუ

100% მისასალმებელი ბონუსი სპორტზე - უფასო ფსონი €20-მდე

 

რა არის მისასალმებელი ბონუსი?

 

მისასალმებელი ბონუსი €20-მდე ფრიბეთის მიღების საშუალებას გაძლევთ, როდესაც პირველად ავსებთ თქვენს VBET ანგარიშს და სპორტსბუქზე ფსონს დებთ.

 

აქციაში მონაწილეობის პირობები

 1.  აქცია მოქმედებს ახლად დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის, რომელთაც VBET-ზე დეპოზიტი განხორციელებული არ აქვთ.
 2. იმის შემდეგ რაც ანგარიშს მინიმუმ €20 თანხით შეავსებთ და პირველ მინიმუმ €10 ოდენობის ფსონს დადებთ, ჩვენ თქვენი პირველი ფსონის თანხის ოდენობის ფრიბეთს მოგაწვდით.
 3. დადეთ პირველი ფსონი სულ მცირე 10 ევროს ოდენობით მინიმუმ სამ ღონისძიებაზე 14 დღის განმავლობაში.
 4. თქვენი პირველი ფსონი მინიმუმ 3 ღონისძიებისგან უნდა შედგებოდეს.
 5. თქვენი პირველი ფსონის თითოეული ღონისძიების კოეფიციენტი უნდა იყოს მინიმუმ 1/3 (3/10)
 6. უფასო ფსონს 10 წუთის განმავლობაში მიიღებთ, იმის შემდეგ რაც ფსონი სრულად დაანგარიშდება. (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ფსონის სრული დაანგარიშებისთვის 48 საათამდეა საჭირო).
 7. ამ აქციაში მონაწილეობენ მხოლოდ Astropay საგადასახადო სისტემებით შესრულებული დეპოზიტები.
 8. თუ საკვალიფიკაციო ფსონის რომელიმე ღონისძიება უქმდება ან ბათილდება, საკვალიფიკაციო ფსონი თაბილად ითვლება და ფრიბეთი არ ჩაგერიცხებათ.
 9. ფსონები, რომლებზეც იყო გამოყენებული ქეშაუთ ფუნქცია, გათამაშების პირობებზე არ მოქმედებს.

 

უფასო ფსონის დებულებები და პირობები:

 1. უფასო ფსონის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ორდინარ, აგრეთვე ექსპრეს ფსონის სახით.
 2. უფასო ფსონის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ორდინარ, აგრეთვე ექსპრეს ფსონის სახით, სადაც თითოეული ღონისძიების კოეფიციენტი უნდა იყოს მინიმუმ 1.5 (1/2).
 3. უფასო ფსონის გამოყენების ვადა – მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.
 4. უფასო ფსონის გამოყენება შესაძლებელია სპორტის ნებისმიერ სახეობაზე გარდა eSports.

 

 მეტი