)
მენიუ

ჯეკპოტი თამაშები

ითამაშეთ ვიდეო სლოტებით ან სცადეთ წარმატების მოპოვება ლაივ კაზონოს სლოტებში და მიიღეთ  მისთერი ჯეკპოტში დიდი თანხის მოგების შესაძლებლობა.

სლოტებში ან ლაივ კაზინოს თამაშებში რეალური ფულით დადებული თითოეული ფსონიმისთერი ჯეკპოტის საპრიზო ფონდში ირიცხება.

მისთერი ჯეკპოტი ამ ექსკლუზიური აქციის ფარგლებში მანამდე იზრდება, სანამ მას შემთხვევითობის პრინციპით არ მოიგებენ. 

მოცემული აქციის საპრიზო ფონდი ფსონის ოდენობის მიხედვით ოთხ დონედ იყოფა:

€2+

Mini, Minor, Major, Mega

€1-2

Mini, Minor, Major

€0.5-1

Mini, Minor

€0.1-0.5

Mini

პირობები და დებულებები

  1. როგორც კი ვინმე მოიგებს მისთერი ჯეკპოტს ყველა მოთამაშე მიიღებს შეტყობინებას ამის შესახებ.
  2. მისთერი ჯეკპოტის მოგება მხოლოდ რეალური ფულით თამაშის შემთხვევაშია შესაძლებელი
  3. მისთერი ჯეკპოტი  თქვენს ანგარიშზე ირიცხება და კაზინოს ოპერატორების შემოწმებას ექვემდებარება.
  4. ყველა გადაწყვეტილება საბოლოოა და გადახედვას არ ექვემდებარება.
  5. შეზ ღუდული ქვეყნებიდან მიღებული მოგებები დებულებების და პირობების დარღვევად ჩაითვლება. ჯეკპოტის ყველა მოგება გაბათილდება.
  6. პროგრამულიუზრუნველყოფისჩავარდნისშემთხვევაში, ყველათამაშის დაგადახდისშედეგიგაუქმება.
  7. მოცემულაქციაშიმონაწილეთითოეულიმოთამაშე, აქციასთანდაკავშირებულინებისმიერიმიზნისთვის  თავისისამომხმარებლო ID-ისგამოქვეყნებისნებასგვრთავს.
  8. აქციაშიმონაწილეთითოეულიმოთამაშეადასტურებს, რომწაიკითხადამიიღომოცემულიწესებიდაპირობები.
  9. კომპანიაუფლებამოსილიანებისმიერდროს და ნებისმიერი პერიოდით  შეცვალოს მისთერი ჯეკპოტის წესები.