)
მენიუ

JackSport


წესებიდაპირობები

 

JackSport - უპრეცენდენტო ოთხსაფეხურიანი მზარდი ჯექპოტია, რომელიც Vbet-ის სპორტის განყოფილებაში დადებული ფსონების გარკვეული წილიდან გამომდინარე იქმნება.

თითოეულ ღონისძიებაზე რეალური თანხით დადებული და გამოთვლილი თითოეული ფსონის ღირებულების წილი გადაეცემა ჯექპოტის ფონდს, რის ხარჯზეც ჯექპოტი იზრდება.

 

JackSport ჯექპოტის საფეხურებია: Mini, Minor, Major, Mega. თითოეული გამოთვლილი ფსონის გარკვეული წილი ნაწილდება ჯექპოტის 4 საფეხურს შორის.

ჯექპოტი გაიცემა შემთხვევითობის პრინციპით-მოგებული ან წაგებული ფსონის გამოთვლის დროს. ფსონის მინიმალური კოეფიციენტი უნდა იყოს: 1.25.

 

მონაწილეს შეუძლია ნებისმიერი დონის ჯექპოტის მოგება: თუ მისი ფსონის ოდენობა თანაბარია ან მეტია მოცემული დონისთვის განსაზღვრული ფსონის მინიმალურ ბარიერზე და გამოთვლილია (მოგებული ან წაგებული).

 

ოთხივე საფეხურის ჯექპოტის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება შეიძლება მოცემული საფეხურის შესაბამისი მინიმალური ფსონის საშუალებით.

Mini, Minor, Major, Mega€40

Mini, Minor, Major - €10

Mini, Minor - €5

Mini - €1

 

 

მონაწილეობის პირობები

 

ორგანიზატორი, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი პერიოდისთვის ჯექპოტის წესების შეცვლის უფლებას იტოვებს. 

ჯექპოტის გათამაშების თითოეული მონაწილე ამტკიცებს, რომ გაეცნო და მიიღო აღნიშნული წესები.

ჯექპოტის გათამაშებაში მონაწილე თითოეული მოთამაშე, ჯექპოტთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიზნით თავისი პირადი სათამაშო ანგარიშის (Client ID) გამოქვეყნების ნებას იძლევა.

ნებისმიერი პროგრამული ხარვეზის ან სხვა შეცდომის შემთხვევაში ყველა თამაშის შედეგი და გადახდა უქმდება.

ორგანიზატორის ყველა გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ ექვემდებარება შეცვლას ან გადახედვას.

 

მზარდი ჯექპოტის მოგებები ორგანიზატორის მიერ 1 კვირის განმავლობაში შემოწმებას და დამტკიცებას ექვემდებარება. მზარდი ჯექპოტი გამარჯვებულის სათამაშო ანგარიშზე ავტომატურად გადაირიცხება.

ჯექპოტის მოგების შემდეგ, შესაბამისი საფეხურისთვის იწყება ახალი ჯექპოტის დაგროვება. ორგანიზატორი წინასწარი მინიმალური საპრიზო ფონდის გარანტიას იძლევა და საპრიზო ფონდის ოდენობას ადგენს.

ეს შემოთავაზება არ მოქმედებს ქეშაუთ ფუნქციის გამოყენების შემთხვევაში და ჯაჭვის ტიპის ფსონებზე. შემოთავაზება არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიება გაუქმდა ან რაიმე სხვა მიზეზით ფსონი გამოითვალა ,,1" კოეფიციენტით (დაბრუნება).

 

ჯეკპოტის მოგება შესაძლებელია მხოლოდ რეალური თანხით დადებული ფსონების შემთხვევაში.

ექსპრეს და სისტემის ტიპის ფსონის შემთხვევაში ერთ-ერთი ღონისძიების კოეფიციენტი უნდა იყოს: 1.25 ან მეტი.

ჯექპოტის გათამაშებაში მონაწილეობს €1 და მეტი მოგებული და წაგებული ფსონი.

მზარდი ჯექპოტი იქმნება www.vbet.com ვებ-გვერდზე, ისევე როგორც მობილური ვერსიით და აპლიკაციის საშუალებით შესრულებული და გამოთვლილი ფსონებიდან.

€40 და მეტ ფსონებს 4 საფეხურიდან ერთ-ერთში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვთ Mini, Minor, Major ან Mega ჯექპოტი.

 

€10 - €40 ოდენობით ფსონებს სამი საფეხურიდან ერთ-ერთის მოგების შესაძლებლობა აქვთ - Mini, Minor ან Major ჯექპოტის.

€5 - €10 ოდენობით ფსონებს ორი საფეხურიდან ერთ-ერთის მოგების შესაძლებლობა აქვთ Mini ან Minor ჯექპოტის.

€1 - €5 ოდენობით ფსონებს მხოლოდ Mini საფეხურის ჯექპოტის მოგების შესაძლებლობა აქვთ.

 

 

მეტი