)
მენიუ

ფსონის შეცვლა


«Edit Bet» (ფსონის შეცვლა) ფუნქცია კუპონის ცვლილებების შეტანის (ღონისძიების დამატების/წაშლის) შესაძლებლობას იძლევა.


“Edit Bet” ფუნქციის გამოყენება მხოლოდ მაშინა შესაძლებელი, როდესაც ორგანიზატორი მას გთავაზობთ. ფუნქცია ხელმისაწვდომია ორდინარ და ექსპრეს ტიპის სპორტული ფსონებისათვის. ორდინარი ფსონის დადების შემთხვევაში კიდევ ერთი ფსონის დამატების შემდეგ, თქვენი ფსონი ექსპრესად გადაიქცევა და პირიქით თუ ექსპრესში მხოლოდ ერთ ფსონს დატოვებთ, ფსონი ორდინარად გადაიქცევა.
საბოლოო ჯამში ფორმირებულ ექსპრეს ან ორდინარ ფსონებზე ნამდვილი რეგლამენტით დაწესებული  ნორმები ვრცელდება, ექსპრეს და ორდინარ ფსონების შესაბამისად.

აგრეთვე ფუნქცია ვრცელდება იმ კუპონებზე, სადაც უკვე დასრულებული ან გადატანილი ღონისძიებებია ჩართული და ფინალური ცვლილების შედეგად მხოლოდ ერთ გადატანილ ღონისძიებას შეადგენს.

მაგალითად: მონაწილეს ერთი დასრულებული და ორი დაუსრულებელი ღონისძიებიდან შედგენილი ექსპრეს ფსონის ორდინარ ფსონზე შეცვლის, ან ექსპრეს ფსონის თითოეული ღონისძიების შეცვლის ან ახალი ღონისძიების დამატების საშუალება აქვს (4,5 ღონისძიებიდან).

 

«Edit Bet» ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ მონაწილეებისთვის, ვისთვისაც იმ მომენტისთვის ქეშაუთ ფუნქციაა შემოთავაზებული.

შეცვლილ კუპონში აღნიშნული ფუნქციის გამოყენების შემთხვევაში, ქეშაუთ ფუნქციით შემოთავაზებული თანხა ავტომატურად იდება ფსონის თანხის სახით.

 

«Edit Bet» ფუნქციის გამოყენების სავალდებულო პირობა - შეცვლილი კუპონის გადატანილი ღონისძიებების კოეფიციენტების იმ კოეფიციენტებთან დამთხვევა, რომლებიც პროგრამის მიერაა შემოთავაზებული ამ ღონისძიებებისთვის (ფუნქციის გამოყენების მომენტისთვის), რომელთა მიხედვით მონაწილე არ აპირებს ფუნქციის მიერ ცვლილებების გამოყენებას.  

ფუნქციის გამოყენება მაშინ როდესაც მონაწილე ცვლილების და დამატების ინსტრუმენტებს იყენებს ახალი კუპონის დადასტურებამდე, კოეფიციენტების და თანხის შეცვლის შემთხვევაში ფუნქცია ავტომატურად მონაწილეს კუპონის შეცვლას გთავაზობთ ქეშაუთის თანხის და კოეფიციენტების შესაბამისად. წაშლის ფუნქციის გამოყენების შემთხვევაში, ფუნქცია ავტომატურად გთავაზობთ მონაწილეს კუპონის შეცვლას ქეშაუთის თანხის შესაბამისად. 

 

მონაწილეს „ჩემი ფსონების“ განყოფილებაში ფსონის შეცვლის საშუალება აქვს. ამ განყოფილებაში აუცილებელია ზედა მარჯვენა კუთხეში «Edit Bet» ღილაკის დაჭერა და შესაცვლელი ღონისძიების არჩევა. ყველა დაუსრულებელი ღონისძიება ახალ კუპონში  გამოისახება და მონაწილეს კუპონის ღონისძიებების შენაცვლების საშუალება აქვს. ცვლილებების შეტანის შემდეგ მონაწილე ქვედა მარცხენა კუთხეში ოდენობას და შესაძლებელ მოგებას ნახავს(კოეფიციენტის შეცვლის შემთხვევაში აგრეთვე არჩეული ღონისძიების კოეფიციენტები გამოისახება). დადასტურებისთვის აუცილებელია ცვლილების შენახვის ღილაკზე დაჭერა.

 

მეტი