)
მენიუ

ზოგადი წესები და პირობები

Vbet-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს განაახლოს, შეცვალოს და დაამატოს Vbet წესები. ანგარიშის მფლობელი უნდა იყოს წინასწარ შეტყობინებული Vbet-ის მიერ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ Vbet-ის წესებში და უნდა დათანხმდეს მანამდე სანამ ცვლილება შევა ძალაში. თუ არ ეთანხმებით Vbet-ის წესების ცვლილებას, ვეღარ გამოიყენებთ მომსახურებებს.

1. საერთო შესავალი და განმარტება


1.1 «ანგარიშის მფლობელი» არის ის პირი, რომელმაც შექმნა თავისი Vbet ანგარიში და რომელსაც აქვს Vbet-თან ურთიერთობის ხელშეკრულება.


1.2  «Vbet ანგარიში» - ანგარიშია, რომელსაც იყენებს მფლობელი კეთილსინდისიერი ტრანზაკციებისათვის, Vbet-თან კომერციული ურთიერთობის შექმნისათვის და სათამაშო და აზარტული ტრანზაქციების განხორციელების მიზნით.


1.3 «ხელშეკრულება» - Vbet-ის და ანგარიშის მფლობელის შეთანხმებული ურთიერთობა, რომლებიც წარმოიქმნება და რეგულირდება Vbet-ის წესებით, ანუ «მდგომარეობით და პირობებით».


1.4 «ვებ-საიტი» - პორტალია, მისაწვდომი ინტერნეტ-მისამართით www.Vbet.com, სადაც ქვეყნდება მთლიანი მიმდინარე ინფორმაცია და რელევანტური ინფორმაცია Vbet-ის ოპერაციების შესახებ და რომლიდანაც ანგარიშის მფლობელებს უზრუნველყოფენ მომსახურეობებით.


1.5 «მომსახურეობები» - თამაშების და ფსონების შემოთავაზებებია, რომლებითაც კომპანია Vbet-ი უზრუნველყოფს თავის მომხმარებლებს ვებ-საიტის მეშვეობით.


1.6 «რუკა» - ეკუთვნის რუკების ყველა ტიპს «გადახდის», «დებეტის», «კრედიტის», 
«ვირტუალურის» ფუნქციით და/ან ანალოგიური ფუნქციებთი.


1.7 «გადახდების გადაწყვეტილებების პროვაიდერი» არის შუამავალი, რომელიც 
საგადასახადო აგენტია გადახდის სხვადასხვა მეთოდებისათვის.


1.8 «საფინანსო დაწესებულება» - არის ბანკი და/ან დაწესებულება, რომელიც რეგულირდება ფინანსური მომსახურეობების მოქმედი ნაციონალური კანონმდებლობის მიერ ან ანალოგიური კანონმდებლობით.


1.9 «ფორს-მაჟორი» - ეკუთვნის ნებისმიერ შემთხვევას ან მდგომარეობას, რომლის გამო ერთ- ერთის მხრიდან ხდება შეთანხმებული ვალდებულებების დაგვიანებები ან შეუსრულებლობები, მაგალითად სტიქიური მოვლენები, მმართველობის შეზღუდვები (ნებისმიერი საჭირო ლიცენზიის უარი ან გაუქმება, თუ უარი ან გაუქმება არ ხდება დაზარალებულის გამო), ომი, სამხედრო ქმედებები, უწესრიგობა, სამოქალაქო უწესრიგობა, აჯანყებები, ტერორისტული აქტები, ხანძრები, აფეთქებები, დატბორვები, ქურდობა, ღვარძლიანი დაზიანება, გაფიცვა, მიტაცება და/ან სხვა რომელიმე სხვა მიზანი, რომელიც გამოდის კონტროლის ფარგლებიდან და ახდენს გავლენას ვალდებულებების შესრულებაზე.
 

1.10 «კლიენტთა დანართი» ნიშნავს ვებ-ბრაუზერის დანართს, გახსნილი ანგარიშის მფლობელით მომსახურეობების გამოყენებისათვის.
 

1.11 «პროგრამული უზრუნველყოფა» ნიშნავს მთლიან პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც იყენებს Vbet-ი მომსახურეობების წარდგენის და/ან მხარდაჭერისათვის და/ან საკლიენტო დანართის წამოწყებისათვის.

1.12 «პრიზი» - არის თანხა, ბონუსი ან ანაზღაურება რომლის მოგება შეუძლია ანგარიშის მფლობელს.
 

1.13 «არააქტიური ანგარიში» - არის Vbet-ის ანგარიში, რომელზეც არ იყო განხორციელებული შესვლა/გამოსვლა 12-ზე მეტი თვის განმავლობაში.
 

1.14 ყველა სავაჭრო მარკა, მომსახურეობის ნიშანი და სავაჭრო დასახელება, აგრეთვე გამოსახულებები, გრაფიკა, ტექსტი, კონცეპციები ან მეტოდოლოგიები («ინტელექტუალური აქტივები»), საიტზე, კლიენტის დანართში, აგრეთვე მატერიალები მასში, არის Vbet-ის საკუთრებაში და/ან Vbet-ის მიმწოდებლების და პარტნიორების საკუთრებაში. ანგარიშის მფლობელს არ აქვს უფლება ამგვარად გამოიყენოს ნებისმიერი ინტელექტუალური აქტივი ნებისმიერი მიზნით, გარდა კანონით დაშვებულისა.

2. ანგარიშის წაყვანის წესები


2.1 Vbet სათამაშო ანგარიშის შექმნა


2.1.1 პირი ვერ მიიღებს მონაწილეობას თამაშში ფულზე, თუ არ არის ანგარიშის მფლობელი. სათამაშო ანგარიშის შექმნისათვის პირმა უნდა მოითხოვოს რეგისტრაცია და გაიაროს ის. უდნა იყოს წარდგენილი შემდეგი ინფორმაცია:

 

 • დაბადების თარიღი და დოკუმენტი, რომელიც 
  ადასტურებს, რომ მოთამაშემ მიაღწია 18 წელს ან სრულწლოვანია, როგორც განსაზღვრულია მისი საცხოვრებელი ადგილის იურისდიქციაში(დოკუმენტები, რომლებიც უნდა იყოს წარდგენილი: პირადობის მოწმობის ასლი, პასპორტი ან მართვის მოწმობა);
 • მოთამაშის სახელი და გვარი;
 • მოთამაშის სრული საცხოვრებელი მისამართი;
 • მოთამაშის მოქმედი ელექტრონული მისამართი;
 • მომხმარებლის სახელი და პაროლი


2.1.2 პირი, რომელმაც მოითხოვა ანგარიშის მფლობელის სტატუსი, გვაძლევს გარანტიას, რომ არის 18 წლის. არასრულწლოვნები ვერ დარეგისტრირდებიან მოთამაშის სახით და Vbet-ის ანგარიშის მფლობელები ვერ გახდებიან. Vbet-ი უფლებამოსილია მოითხოვოს ასაკის დამატებითი მტკიცებულობა და განახორციელოს დამატებითი შემოწმებები მოწოდებული ინფორმაციის 
დადასტურებისათვის. Vbet ანგარიში შეიძლება იყოს შეჩერებული იმ დრომდე, სანამ არ იქნება მიწოდებული ასაკის დამაკმაყოფილებელი მტკიცებულება.


2.1.3 პირი, რომელიც მოითხოვს ანგარიშის მფლობელის სტატუსს, აგრეთვე ვალდებულია:

 

 • იყოს ფიზიკური პირი (იურიდიული პირი ვერ იქნება ანგარიშის მფლობელი);
 • არ უნდა იმყოფებოდეს ამ ქვეყნებში: ავღანეთი, ავსტრალია, დანია, ესტონეთი, ეთიოპია, საფრანგეთი და სხვა ფრანგული ტერიტორიები, ჰონკონგი, ირანი, ერაყი, იტალია, იორდანია, ქუვეითი, ჩრდილოეთი კორეა, პაკისტანი, ფილიპინები, ესპანეთი, სირია, თურქეთი, აშშ და აშშ-ს სხვა ტერიტორიები, ან იემენი (გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს გამონაკლისები კაზინოს განყოფილებაში- თამაშებში- Live კაზინოში, პოკერში და ბინგოში); Vbet-ი უფლებამოსილია დაბლოკოს ხელმისაწვდომობა Vbet.com-მდე და შემდეგი ქვეყნებიდან მოთამაშეებს  მოგება არ გასცეს.
 • არ იყოს პროფესიონალური მოთამაშე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში, შეჯიბრში ან ლიგაში, სადაც Vbet-ი სთავაზობს ფსონებს;
 • არ იყოს შეზღუდული უფლებამოსილებაში;
 • არ მოქმედებდეს სხვა პირის სახელით;
 • არ იყოს კვალიფიცირებული როგორც პრობლემატური მოთამაშე და/ან არ იყოს (ნებაყოფლობით ან უვნებლად) ნებისმიერ გამორიცხულ მოთამაშეთა რეგისტრში ან მონაცემთა ბაზაში;
 • არ შეიტანოს თანხა, რომელიც მიიღო დანაშაულის ჩადენით და/ან სხვა უკანონო ქმედებით;
 • არ შეიტანოს თანხა ბარათით, რომლის გამოყენების უფლება ანგარიშის მფლობელს არ გააჩნია და/ან გამოიყენოს ბარათი იურისდიქციაში, რომელშიც აკრძალულია სათამაშო ფსონების დადება;
 • არ მოახდინოს სისხლის სამართლის დასჯადი ქმედებები იქ, სადაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს Vbet-ის ანგარიში;
 • არ გამოიყენოს მომსახურეობები, თუ ეს უკანონოა მის საცხოვრებელ ქვეყანაში ან სხვა სახით შეზღუდულია ანგარიშის გახსნისათვის, ყიდვისათვის ან Vbet-ის მომსახურეობების ყიდვისათვის და/ან სხვა თამაშებში მონაწილეობისათვის. ანგარიშის მფლობელი აგებს პასუხს იმაზე, რომ ვებ-საიტის და Vbet-ის მომსახურეობების გამოყენება იყოს კანონიერი;
 • არ ჩათვალოს საიტი ან მომსახურეობები შეურაწყოფადი, არასასიამოვნო, არასამართლიანი ან უწმაწური;
 • პერიოდულად განაახლოს Vbet ანგარიშის ინფორმაცია: სახელი და გვარი, ქვეყანა, ელექტრონული მისამართი და ტელეფონის ნომერი.
   

2.1.4 პირი, რომელიც მოითხოვს რეგისტრაციას Vbet-ზე ადასტურებს და ეთანხმება:

 

 • ყველა პირობას, რომელიც მითითებულია Vbet-ის წესებში;
 • Vbet-ის ყველა წესს, რომელიც გამოქვეყნებულია ამჟამად ვებ-საიტზე, აგრეთვე ნებისმიერი შესაძლო ცვლილებები Vbet-ის წესებში;
 • რომ კონტრაქტი რეგულირებადია: 
  (i) Vbet წესებით, გამოქვეყნებული ინგლისურ ენაზე; 
  (ii) ნებისმიერი რეგლამენტური მდგომარეობით ან სხვა გადაწყვეტილებით, რომელიც მიიღება დროთადრო მმართველ ორგანოებით; და 
  (iii) მმართველი კონტრაქტის მმართველი კანონით.
   

2.2 ორგანიზატორი უფლებამოსილია გააუქმოს ნებისმიერი ბონუსი, ჯექპოტი და/ან პრიზის გადახდა თუ თვლის, რომ მოთამაშემ მოიგო არასამართლიანი გზით. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზატორი ყინავს მოთამაშის სათამაშო ანგარიშს და იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშზე იყო თანხა, ორგანიზატორი უბრუნებს მას მოთამაშეს იგივე საგადასახადო მეთოდით, რომლითაც მოთამაშემ განახორციელა დეპოზიტი.
 

2.3. შეთანხმებული თამაში 
თუ ორგანიზატორს აქვს საკმარისი საფუძველი ივარაუდოს, რომ მოთამაშე ატარებს შეთანხმებულ თამაშს, მას აქვს უფლება შეაჩეროს პრიზის გადახდა და დააბრუნოს სამონაწილეო გადასახადი მოთამაშის სპეციალურ ანგარიშზე. ეჭვის საფუძველი შეიძლება გახდეს სამონაწილეო გადასახადის ზომა, ოდენობა და ტიპი, ერთი ან რამოდენიმე შესაძლებელი მეთოდებით.

ზოგადი წესები

3. წესების წესები


3.1 ბუკმეკერული კომპანია იღებს ფსონებს სპორტულ და სხვა ღონისძიებების ნათლად უცნობ შედეგებზე, როგორც ტელე კომუნიკაციურ ქსელების მეშვეობით
 

3.2 ყოველთვის, კლიენტის აპლიკაციის გადმოწერისას, მედია რესურსის დამოკიდებელ გამოყენებისას (ინტერნეტის და მობილური სერვისების მეშვეობით), ანგარიშის გახსნისას და გამოყენებისას და ფსონის განხორციელებისას ან რაიმე თამაშებში მონაწილეობის დროს, საჩუქრის მიღებისას კლიენტი ადასტურებს მიმდინარე ვერსიის წესების თანხმობას და ვალდებულებას ამ წესების შესაბამისად
 

3.3 Vbet-ს შეუძლია წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები, დამატებითი წესების დებულება და პროცედურების გადახდა. მონაწილეები ეცნობიან შესაბამისი განცხადების მეშვეობით. ადრე განხორციელებული ფსონების შემთხვევაში პირობები რჩებიან უცვლელი და ფსონები რომლებიც არიან განხორციელებული მიმდინარე თარიღის დროს 
ექვემდებარებიან შეცვლილ წესებს
 

3.4 Vbet-ი იტოვებს უფლებას, კლიენტის ანგარიშის დახურვის გადაწყვეტილება შეუცვლელი დატოვოს.

4. საიტის გამოყენების პოლიტიკა


4.1 Vbet- ი არ აგებს ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობას ზიანის ან ზარალის განაცხადზე გამოყენებისას. ეს დებულება ვრცელდება თანაბრად სარგებლობის ან არასწორი საიტის სარგებლობის შინაარსით ნებისმიერი პირის მიერ, უუნარობა საიტის წვდომის ან გამოყენების, მონაცემთა დაგვიანებით გადაცემის , საკომუნიკაციო ხაზის წარუმატებლობის , ნებისმიერი შეცდომების, უზუსტობის ან უმოქმედობის საიტის შინაარსში.


4.2 სურათის და ვიდეომასალის დატვირთვა კომპანიის საიტიდან ან 
მისი სუბსიდიარული საიტებიდან დაშვებულია მხოლოდ კერძო გამოყენებისთვის. გამოქვეყნება, გადაცემა ან რეპროდუქცია ამ მონაცემებით სხვა მიზნით აკრძალულია.
 

4.3 Vbet-ი აქტიურად ხორციელებს ვებ-გვერდის კავშირის დაკვირვებულობას და იტოვებს დაბლოკვის უფლებას იმ შემთხვევაში თუ იქნება აღმოჩენილი ავტომატური ან რობოტ-ბეთინგი.

5. ტერმინები


5.1 ძირითადი ტერმინების წესები დამტკიცებული რედაქციით:
 

ერთეული – ფსონი ცალკეული მოვლენის შედეგის გამოცნობაზე. ერთეული ფსონით მოგება უდრის ფსონის თანხის და მითითებულ შედეგზე დადგენილი შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლს.

 

ექსპრესი – ფსონი რამდენიმე დამოუკიდებელ მოვლენათა შედეგების გამოცნობაზე, ამ დროს იმავე ექსპრესში ერთზე მეტ ჯერ არ შეიძლება ერთი და იგივე მოვლენის, ერთი და იგივე მოვლენის და ამ მოვლენის მონაწილეთა შედეგების ჩართვა.

 

„ექსპრესით„ მოგებისთვის საჭიროა, რომ სწორად გამოიცნოს მასში შეთავსებული ყველა შედეგი. ექსპრესის რომელიმე შედეგის არასწორი გამოცნობა ნიშნავს მთლიანი ექსპრესის წაგებას, გარდა 2.2.14 მუხლში მითითებულია, თუ „ორგანიზატორმა„ წინასწარ განაცხადა დამატებითი მოგების შესაძლებლობაზე. „ექსპრესით„ მოგება უდრის დადებული ფსონის თანხის და ექსპრესში მოთავსებული ყველა მომგებიანი შედეგების კოეფიციენტების ნამრავლს.

 

თუ ექსპრესში ჩართულია ურთიერთდამოკიდებული მოვლენები, მაშინ გამოითვლება მხოლოდ უდიდესი კოეფიციენტის მქონე მოვლენათაგან ერთი, დანარჩენი კი „1„ კოეფიციენტით.

 

სისტემა - მონაწილის მიერ არჩეული შედეგების ერთობლიობიდან ერთნაირი მოცულობის ექსპრესების მთლიანი კრებული. ხასიათდება ყოველ ექსპრესზე ფსონის ერთნაირი სიდიდით /სისტემის ვარიანტი/ და ყოველ ექსპრესში შედეგების ერთნაირი რაოდენობით. სისტემაზე ფსონის დადების შემთხვევაში საჭიროა შედეგების საერთო რაოდენობის და ექსპრესის /სისტემის ვარიანტის/ მოცულობის მითითება. სისტემით მოგება უდრის სისტემაში მოთავსებული ექსპრესების მოგების თანხის ჯამს. სისტემის მაქსიმალური ვარიანტების რაოდენობაა - 1000.

 

ჯაჭვი - ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მოვლენებისაგან შედგენილი ორდინარების ნაერთი ფსონები. ფსონის თანხა ყოველ ერთეულზე უდრის ჯაჭვის თანხას. მონაწილეს ეძლევა ჯაჭვში ჩართული ფსონების თანმიმდევრობის დამოუკიდებლად გადაწყვეტის საშუალება და ფსონის დადების საშუალება მხოლოდ ჯაჭვის პირველ მოვლენაზე. ამასთანავე შემოიღება ცნება „ჯაჭვის 
ანგარიში„. ჯაჭვში ჩართული ყოველი ორდინარის გათამაშების შემდეგ, გამოითვლება თანხა ამ ანგარიშზე. თავდაპირველად იგი პირველი ფსონის თანხის ტოლია.

 

თუ „ჯაჭვის ანგარიშზე„ რჩება ჯაჭვის საწყისი თანხიდან ნაკლები თანხა, მაშინ შემდეგ მოვლენაზე ორდინარი გამოითვლება ჯაჭვის ანგარიშის ნაშთით.

 

ჯაჭვის გამოთვლის წესრიგი დამოკიდებულია მოცემულ ბარათში ფსონების თანმიმდევრობაზე, და არა დროზე.

 

თანხა, რომელიც რჩება „ჯაჭვის ანგარიშზე„ ჯაჭვის ყველა ფსონების გაანგარიშების შემდეგ, გადასახდელია.

 

თუ ანგარიშზე მყოფი თანხა ნულს მიაღწევს - ჯაჭვი წყდება და ფსონი წაგებულად ითვლება. ფორა – შეჯიბრების მონაწილის უპირატესობა ან და ჩამორჩენა, გამოსახული გოლებით(ქულებით/სეტებით/წამებით) და სხვა საზომი ერთეულებით, რომელიც სანაძლეოს მონაწილეს შეეთავაზება ო რგანიზატორის მიერ. ფორა შეიძლება იყოს დადებითი, უარყოფითი და ნულოვანი. 
ფორის გათვალისწინებით მოვლენის შედეგი განისაზღვრება შეჯიბრების შერჩეული მონაწილისთვ ის მიცემული ფორის დამატებით მის მიერ ნაჩვენებ შესაბამის შედეგს. თუ ამგვარად მიღებული შე დეგი შერჩეული მონაწილის სასარგებლოდაა, იგი გამარჯვებულად ჩაითვლება და მის გამარჯვება 
ზე ფორის გათვალისწინებით დადებული ფსონები მოიგებენ. გადახდები წარმოიშვება პროგრამაში მითითებული მოგების კოეფიციენტით. თუ მიღებული შედეგი მეტოქის სასარგებლოდაა - ფსონები ითვლება წაგებულად. თუ ფორის გათვალისწინებით მიღებული შედეგი - ფრეა, მაშინ ასეთ შედეგზე მოგების კოეფიციენტი 1-ის ტოლია.

შეთავაზდება ფსონი ორმაგ ფორაზე (აზიური ჰანდიკაპი). ფსონი გამარჯვებაზე ან ტოტალზე, ფორი ს გათვალისწინებით, ჯერადია 0.25 (და არა 0.5). ასეთი ფსონი გაანგარიშდება, როგორც ორი განახევრებული ფსონი, იმავე კოეფიციენ 
ტით და 0,5- ის ჯერადი „უბრალო ფორების„ და „უბრალო ტოტალების„ ახლო ჩვეულებრივი მნიშვნელობით. იმ შემთხვევაში, როცა ფსონი „აზიური ჰანდიკაპი„ ჩართულია ექსპრესში და სისტემაში, მაშინ იგი გაა ნგარიშდება იმ კოეფიციენტით, რომელიც იქნებოდა ერთეული ფსონის შემთხვევაში. ორი უბრალო ფსონის მოგების შემთხვევაში გაანგარიშების დროს ითვლება ფსონის კოეფიციენტი „კ„. თუ ერთი 
უბრალო ფსონი მოგებულია, მეორე კი ექვემდებარება დაბრუნებას, მაშინ გაანგარიშების დროს მი იღება კოეფიციენტი („კ„+1)/2. თუ ერთი უბრალო ფსონი არაა მოგებული, მეორე კი ექვემდებარება დაბრუნებას, მაშინ ექსპრესების გაანგარიშების დროს მიიღება კოეფიციენტი 0,5. თუ ორივე უბრა ლო ფსონი წაგებულია, მაშინ მთლიანი ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

 

მონაწილეორმაგიფსონიფორაზე(აზიურიჰანდიკაპი)კოეფიციენტი
რეალი-0.25 (0, -0.5)2.0
ბარსელონა+0.25 (0, +0.5)1.8

იმ შემთხვევაში, თუ 200 ევროს ოდენობით ფსონი დაიდო„რეალზე„და „რეალმა„ გაიმარჯვა - ორივე უბრალო განახევრებულმა ფსონებმა მოიგეს და მოგება უდრის 100*2.0 +100*2.0 =400ევრო თამაში დასრულდა ფრედ - ერთმა უბრალო განახევრებულმა ფსონმა წააგო, მეორემ კი მოიგო „1„ კოეფიციენტით და მოგება უდრის 100 * 0.0 + 100 * 1.0 = 100 ევრო „რეალმა„ წააგო - ორივე უბრალო

განახევრებულმა ფსონებმა წააგეს და მოგება უდრის 100 * 0.0 + 100 * 0.0 = 0 ევრო."იმ შემთხვევაში, თუ 200 ევროს ოდენობით ფსონი დაიდო ბარსელონაზე და, ბარსელონამ„ გაიმარჯვა - ორივე უბრალო განახევრებულმა ფსონებმა მოიგეს და მოგება უდრის 100*1.8+ 100 * 1.8= 360 ევრო თამაში დასრულდა ფრედ - ერთმა უბრალო განახევრებულმა ფსონმა წააგო, მეორემ კი მოიგო „1" კოეფიციენტით და მოგება უდრის 100*1.8 + 100*1.0 = 280 ევრო „ბარსელონამ„ წააგო - ორმა უბრალო განახევრებულმა ფსონებმა წააგეს და მოგება უდრის 100*0.0 + 100*0.0 = 0 ევრო.

 

2.4.8 სანაძლეო გოლების, ქულების, გეიმების და ა.შ. რაოდენობაზე, გატანილი, შეგროვილი, ნათამაშები და ა.შ. მოვლენის მონაწილის მიერ. პროგრამაში, სიმოკლისათვის, ამ რაოდენობას უწოდებენ „ტოტალი„. მოგებისათვის საჭიროა გამოიცნოს, იქნება გატანილი/შეგროვებული/ჩატარებული პროგრამაში მითითებულზე მეტი, ნაკლები ან ზუსტად მითითებული გოლების/ქულების/გეიმების რაოდნობა და ა.შ. შედეგის განსაზღვრისას ითვალისწინება ნამდვილი წესებით დათქმული სათამაშო დრო (იხ. პ.2.7), თუ პროგრამაში არაა მითითებული სხვაგვარი. ინდივიდუალური ტოტალების განსაზღვრისას ითვალისწინება მხოლოდ მეტოქის კარებში გატანილი გოლები. და სხვა საზომი ერთეულები. შეთავაზდება სანაძლეოს ორი ვარიანტი ტოტალზე - ორი („მეტი„ ან „ნაკლები) ან სამი („მეტობა„, „ნაკლებობა„ ან „თანაბარი„) შედეგით. პირველ ვარიანტში, თუ შედეგი ემთხვევა ორგანიზატორის მიერ შემოთავაზებულ

 

ტოტალის მნიშვნელობას, ფსონებით მოგებათა კოეფიციენტები „მეტობაზე„ და „ნაკლებობაზე„ მიი ღება მოგების კოეფიციენტის „1„ ტოლად. თუ ტოტალზე სანაძლეო 3 შედეგზეა შემოთავაზებული დ ა შედეგი ემთხვევა პროგრამაში მითითებულ ტოტალს, მაშინ ფსონები „მეტობაზე„ და „ნაკლებობა ზე„ წაგებულად ჩაითვლება, ფსონები „თანაბარზე„ კი - მოგებულად. 
შეთავაზდება ასევე ორმაგი ფსონი ტოტალზე, რომელიც ჯერადია 0,25, მაგრამ არა 0,5 (მაგალითად: 2,25, 2,75, 3,25 და ა.შ.). ასეთი ფსონი ინტერპრეტირებ ულია, როგორც ორი (უბრალო) ფსონი, იმავე კოეფიცი ენტით და ტოტალის ახლო ჩვეულებრივი მნიშვნელობით (T1=T-0,25 T2=T+0,25). ყოველი უბრალო ფსონის თანხა ორმაგი ფსონის თანხის ნახევრის ტოლია. 
(ტ1=ტ-0,25 ტ2=ტ+0,25): 
მაგალითად:

 

ფსონი

სპორტული

მოვლენა

ორმაგიფსონიტოტალზეკოეფიციენტითანხა
1მილანი-იუვენტუსიმეტი2.25 (2.2, 5)2.0200
2 ნაკლები2.25 (2.2, 5)1.8200
3 მეტი2.75 (2.5, 3)1.9200
4 ნაკლები2.75 (2.5, 3 )1.9200

თუ მატჩში იყო გატანილი 2 გოლი,მაშინ მოგება დაანგარიშდება შემდეგნაირად.ფსონი 1. ერთმა უბ რალო ფსონმა (მეტობა 2) ორმაგ ტოტალზე მოიგო „1„ კოეფიციენტით, მეორემ კი (მეტობა 2,5) წაა გო. მოგება უდრის 100*1.0 + 100*0 = 100 ევრო 
ფსონი 2. ერთმა უბრალო ფსონმა (ნაკლებობა 2) ორმაგ ტოტალზე მოიგო „1„ კოეფიციენტით, მეო რემ კი (ნაკლებობა 2,5) მოიგო მოგება უდრის 100 * 1.0 + 100 * 1.8 = 280ევრო ფსონი 3. ორმა უბრ ალო ფსონმა (მეტობა 2,5) და (მეტობა 3)ორმაგ ტოტალზე წააგეს. მოგება უდრის 100 * 0 + 100 * 0 

0 ევრო ფსონი 4. ორმა უბრალო ფსონმა (ნაკლებობა 2,5) და (ნაკლებობა 3) ორმაგ ტოტალზე მოიგ ო. მოგება უდრის 100*1.9 + 100*1.9 = 380 ევრო

6. ფსონების პოლიტიკა


6.1 ფსონების მიღების პირობები (ფორები, მოგების კოეფიციენტები, ტოტალები, შეზღუდვა ექსპრესებზე და ა.შ.) შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი ფსონის შემდეგ, ამასთანავე უწინ დადებული ფსონების პირობები რჩება უცვლელი, გარდა „პარი„ ფსონებისა (იხ.მ.2.2.10). ფსონის გაფორმებამდე მონაწილეები უნდა გაეცნონ პროგრამაში მომხდარ ყველა ცვლილებებს.


6.2 ზომის განაკვეთის სახით მიიღება მხოლოდ კომპანიის მიერ დადასტურებული და დარეგისტრირებული თანხა.

 

6.3 კლიენტი (მოთამაშე) - 
არის ხელშეკრულების მონაწილე, რომელმაც ონლაინ ქსელში დადო ფსონი. როგორც კი ფსონი დაიდება და იგი იქნება დადასტურებული, ფსონი არ შეიკვალება და არც გაუქმდება. Vbet- ი არ აძლევს რაიმე გარანტიებს "დაკარგული" ან "ორმაგი" დადებული ფსონებისთვის მომხმარებლის მიერ . გთხოვთ, ყურადღებით შეამოწმოთ ყველა დადებული ფსონი.


6.4 პაროლის დაკარგვა არ წარმოადგენს ფსონების გაუქმების ან მოგების გადახდაზე მოთხოვნის გ აუქმების საფუძველს.


6.5 ფსონი იქნება მიღებული, როგორც კი იქნება კომპანიით დამტკიცებული. ყველა დადებული ფსონი გამოსახული მენიუში «ფსონების ისტორია»-ში. თუ მომხმარებელმა არ მიიღო შეტყობინება ფსონის დადების შესახებ, ფსონი მაინც იქნება განხორცილებული, თუ ის გამოსახულია «ფსონების ისტორია» განყოფილებაში.


6.6 კავშირგაბმულობის შეფერხება ან კლიენტის კავშირგაბმულობაში სხვა ტექნიკური შეფერხებებ ი არ წარმოადგენს ფსონის გაუქმების საფუძველს, თუ ფსონი დარეგისტრირებულია სერვერზე

7. მონაცემების ჩვენება


7.1 ლაივ მოვლენების მსვლელობისას შედეგების განახლებას ინფორმაციული ხასიათი აქვს. ასეთ შემთხვევაში შეცდომით აღნიშნული შედეგი არ წარმოადგენს ფსონის გაუქმების საფუძველს. კომპ ანია პასუხს არ აგებს ლაივ მოვლენის მსვლელობისას შედეგების სიზუსტეზე.
 

7.2 Vbet- ი მოქმედ შედეგებს აცხადებს მოვლენის დასრულების შემდეგ ოფიციალური ოქმებისა და ინფორმა ციის სხვა წყაროების საფუძველზე.
 

7.3 Vbet- ი არ არის პასუხისმგებელი მოთამაშეთა გვარების, გუნდების სახელწოდებების, ან იმ ქალაქების დ ასახელებების აბსოლუტურად ზუსტ თარგმანზე, სადაც ის მოვლენები უნდა ჩატარდეს, რომელთა შ ედეგზეც იდება ფსონები.
 

7.4 თუ მონიშნულ ტურნირში/მატჩში არიან მონაწილეები ერთნაირი გვარით და ფსონის განხორციელებისას თუ მონაწილის სახელი არ იყო მონიშნული ან რაიმე სხვა ნიშანი, ყველა ფსონი იქნება დაანგარიშებული 1 კოეფიციენტით ანუ განახორციელებული ფსონის თანხა უკან დაჯდება ანგარიშზე
 

7.5 ფსონების მიღებისას პერსონალის მიერ შეცდომის დაშვების ან პროგრამული შეფერხებებისა ( აშკარა შეცდომები სხვადასხვა პოზიციაში არსებულ კოეფიციენტებში და ა. შ.) და ფსონის არასწორ ი დამადასტურებელი სხვა არგუმენტების შემთხვევაში, Vbet- ი უფლებამოსილია ასეთი ფსონები ჩათვალოს ბათილად. Vbet- ი ხელმძღვანელობა უფლებამოსილია გააუქმოს ნებისმიერი ფსონი, რომელიც დადებულია შეგნებ ულად არასწორი თამაშების სიით ან მოვლენის დაწყების შემდეგ.
 

7.6 იმ შემთხვევაში თუ ვებ-გვერდზე არ არის მითითებული გუნდების და ღონისძიებების კონკრეტული დეტალები (მაგალითად: 18 წლამდე/21 წლამდე/ახალგაზრდული გუნდები), სქესი (ქალები) ან გუნდის სტატუსი (რეზერვი), რითაც იქნება ჩათვლილი როგორც სხვა გუნდი ან ღონისძიება,ამ შემთხვევაში ყველა ფსონი იქნება დაბრუნებული უკან. დანარჩენ შემთხვევაში, მაგალითად გრამატიკული შეცდომების შემთხვევაში ფსონი იქნება გათვლილი. თუ გუნდი ითვლება როგორც (კაცები)-ის გუნდი და არ არის მონიშნული, ფსონი უკან იქნება დაბრუნებული
 

7.7 მოვლენის სიაში მითითებულ თარიღს და დაწყების დროს ინფორმაციული ხასიათი აქვს. შეცდ ომით მითითებული თარიღი არ წამოადგენს ფსონის გაუქმების საფუძველს. მოცემულ შემთხვევაში , ფსონები ქმედითად ითვლება, თუ ისინი მოვლენის დაწყებამდეა დადებული.ფსონების გაანგარიშე ბისას მოვლენის დაწყების დროდ მიირება მოვლენის ფაქტობრივად დაწყების დრო, რომელიც განი 
საზღვრება შეჯიბრების, მატჩის და ა. შ. ჩამტარებელი ორგანიზაციის ოფიციალური დოკუმენტების ( ინფორმაციის შეგროვებისას ონლაინ ტოტალიზატორის მიერ გამოყენებული საიტების) საფუძველზ ე.
 

7.8 თუ ვებ-გვერდზე არის მონიშნული შეხვედრის ადგილი, ღონისძიებების სიაში პირველი იქნება ჩაწერილი ველის მფლობელი, ამერიკული სპორტის გარდა. სრული ინფორმაცია გადმოცემული «შაშკეში»,კონკრეტული სპორტის სახის ინარჩუნებს დამხმარე ხასიათს. შესაძლებელი შეცდომები მოცემულ ინფორმაციაში არ არის საფუძველი ფსონის დაბრუნებისათვის
 

7.9 ფსონის მიღებისას ლაივში შესაძლებელია გაჭიანურება, რომლის ოდენობა შესაძლებელია შეიცვალოს სპორტის დამოკიდებულით, ბაზრის და სხვა მახასიათებლებით რომელიც Vbet- ით დასტურდება უსაფრთხოების და დაცვის მიზნით .
 

7.10 კლიენტის მოხერხებულობისთვის და ლაივ სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომელშიც ძალიან ხშირად იცვლებიან კოეფიციენტები, კლიენტს შეუძლია ერთ-ერთი ვარიანტის არჩევანი: «ნებისმიერი კოეფიციენტის ცვლილების მიღება», «მხოლოდ აღმატებული კოეფიციენტების მიღება» ან «კოეფიციენტების ცვლილებების შემთხვევაში არ დაიდოს ფსონი», რომლებიც განსაზღვრავენ იქნება თუ არა დადებული ფსონი თუ იქნება შეცვლილი კოეფიციენტი
 

7.11არასწორი მითითებული მატჩის თარიღი არ არის ფსონის გაუქმების საფუძველი
 

7.12 თუ მატჩი დაიწყო იმ მომენტიდან როდესაც იგი იყო შეწყვეტილი, და ვებ გვერდზე ინფორმაცია არ იყო მონიშნული, ამ შემთხვევაში ფსონები იქნებიან უკან დაბრუნებული

8. დაკავშირებული მოვლენები და შედეგები
 

8.1 "ექსპრესებში" და "სისტემებში" აკრძალულია ერთი და იმავე მატჩის სხვადასხვა მოვლენის შეტანა ან ერთი და იმავე მოთამაშის სხვადასხვა ფსონების დადება ერთი ტურნირის ფარგლებში (მაგალითად, ტურნირში გამარჯვებაზე და მატჩში გამარჯვებაზე) იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მოვლენები ან ფსონები ერთმანეთთან პირდაპირ არ არის დაკავშირებული. თუ "ექსპრესში" და "სისტემაში" მოხდა მოცემულ მატჩთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვადასხვა მოვლენის შეტანა, 
მაშინ მოცემული ფსონი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მიღების კომპიუტერულმა სისტემამ არ დაბლოკა მოცემული ფსონი.

9. ტექნიკური ხარვეზები

 

9.1 Vbet კომპანია პასუხისმგებელი არ არის სერვერისა და კავშირგაბმულობის ელექტრონული არხები ს დროებითი ტექნიკური გაუმართაობების შემთხვევაში, რამაც შეიძლება შეუძლებელი გახადოს მო თამაშის მიერ ონლაინ ტოტალიზატორის მომსახურებით სარგებლობა.

 

9.1.1 შეცდომით შეყვანილი კოეფიციენტები - თუ კოეფიციენტი (ან ფორის პარამეტრები/ტოტალი და ა.შ ...), გამოსახულია გამყოფი (წერტილის/მძიმის) ან სხვა დამატებითი ნიშნის გარეშე.

 

მაგალითად: 1,8 კოეფიციენტის მაგივრად თუ იქნება გამოსახული 18, 2 კოეფ.-ის მაგივრად 23 ან 3 კოეფ.-ის მაგვირად 30 და ა.შ

 

9.1.2 სარკისებრივი შეცდომები - როდესაც კოეფიციენტები მოთამაშეებზე არიან გამოსახული დიამეტრულად საპირისპირო წესით. ამ შემთხვევაში მატჩის ფავორიტი (ასევე როგოც ლაივ ღონისძიების ფავორიტი) არის გამოსახული უფრო მეტი კოეფიციენტით ვიდრე მოცემული ღონისძიების აუტსაიდერის კოეფიციენტი.

 

მაგალითად: კალათბურთი «ბარსელონა» - «უნიკახა» მატჩის გამარჯვებული: 1,2 და 4-ის მაგივრად არის გამოსახული 4 და 1,2.

 

9.1.3 ჩანაწერის შეცდომა - თუ ყველა კოეფიციენტი მონიშნულია სწორედ, მაგრამ გუნდები არასწორ თანმიმდევრობაში არიან (როგორც წესი ღონისძიებებისთვისაა განკუთვნილი).

 

ანუ წინა მაგალითისათვის: ჩანაწერი «კალათბურთი. "უნიკახა" - "ბარსელონა" მატჩის გამარჯვებული. 1,2 და4 », « კალათბურთი. "ბარსელონა" -უნიკახა". მატის გამარჯვებული. 1,2 და 4» მაგივრად.

 

აშკარა შეცდომის მაჩვენებლები არიან: კოეფიციენტების ძალიან დიდი განსხვავება Vbet-ზე და სხვა ბუკმეკერული კომპანიების კოეფიციენტები, რომლებიც პრაქტიკულად არ განიხილება მიმდინარე მატჩში.

 

მხოლოდ Vbet- ს ეკუთვნის უფლება განიხილოს თუ არა მიმდინარე ტექნიკური ხარვეზი ან აშკარა შეცდომა.

 

9.2 Vbet-ს აქვს ფსონების დაბრუნების უფლება, განხორცილებული არასწორ კოეფიციენტებზე. ბალანსის შეცვლისას მომხმარებელი იქნება ინფორმირებული წერილის მეშვეობით.

 

9.3 კომპანიას იტოვებს უფლებას დააბრუნოს ფსონები იმ შემთხვევაშიც თუ ღონისძიება იყო უკვე განხორციელებული და დასრულებული, დამოუკიდებლად თუ ფსონი იყო მოგებული ან წაგებული

 

9.4 თუ ტექნიკური ხარაზების გამო მომხმარებლის მოგებული თანხის საკმარისი რაოდენობა არ იყო გადარიცხული ანგარიშზე, მსგავსი ფსონები ბათილად ჩაითვლებიან

 

9.5 იმ შემთხვევაში თუ იქნება თანხა არასწორად შეტანილი, მომხმარებელი უნდა აცნობოს კომპანია Vbet-ი ამ შეცდომის შესახებ. შეცდომის შემთხვევაში მომხმარებელს ექნება უარყოფითი ბალანსი, კომპანიას აქვს უფლება გააუქმოს ფსონები, რომლებიც არ არიან ჯერ დაანგარიშებული, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იყვნენ დადებული შეცდომის წინ.

 

9.6 კომპანია იტოვებს უფლებას,ნნებისმიერი მიყენებული ზიანის შესახებ აცნობოს 
მომხმარებელი საკუთარი პასუხისმგებლობის შესახებ. თუ მომხმარებელი შეგნებულად ისარგებლებს ტექნიკურ და ადმინისტრაციული შეცდომით თანხის შემოტანისას ან გატანისას.

10. ფსონები კრედიტში

 

10.1 Vbet-ი არ ხორციელებს საკრედიტო სერვისს, ყველა ფსონები უნდა იყვნენ განხორციელებული მიმდინარე მომხმარებლის ანგარიშის თანხით.

11. იურიდიული ასპექტები

 

11.1 Vbet-ი გაცნობებთ, რომ ფსონების განხორციელებისას, ტოტალიზატორში, პოკერში და კაზინოს სხვა ტიპის თამაშებში შესაძლებელია იყოს კანონის მიერ შეზღუდვა ან აკრძალული იყოს თამაში ზოგიერთ ქვეყნებში. მსგავსი შეზღუდვები და აკრძალვები შესაძლებელია იყოს გამოსახული, იმ შემთხვევაშიც თუ კომპანია ნებართვას აძლევს (ლიცენზია ტოტალიზატორის განხორციელება ან აზარტული თამაშების ორგანიზება) ფსონების დადებას ღონისძიებებზე. შესაბამისად, კლიენტმა უნდა გაითვალისწინოს, ტოტალიზატორში ფსონების განხორციელებისას , 
პოკერში, კაზინოს და სხვა თამაშებში თუ იკრძალება ან არ იკრძალება გარკვეულ პირობებში, რომელშიც ამჟამად არ არიან გათვალისწინებული და მთლიანი პასუხისმგებლობა მაინც რჩება მომხმარებელზე. მომხმარებელმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს, რომ კომპანია არ არის ვალდებული მიაწვდინოს ინფორმაცია ან გააფრთხილოს მეტ ლიმიტებში. კერძოდ, კომპანია არ არის ზიანის პასუხისმგებელი, მიყენებული კლიენტით კანონების აკრძალვების შესაბამისად, რომელიც მოქმედებენ მომხმარებლის ქვეყანაში.

 

11.2 თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია ერთ-ერთ საიტზე, რომელიც ეკუთვნის Vbet-ს კომპანიების ჯგუფს, თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის მიხედვით. ფსონის განხორციელებით ან თამაშებში მონაწილეობით, მომხმარებელი ამტკიცებს მინიმალურ სრულწლოვანების ქვეყნის კანონის ასაკს, და ასევე ამტკიცებს თამაშში მონაწილეობის უუნარობას კომპანიის შეკრებილობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებლის ანგარიში იქნება დაბლოკილი

 

11.3 მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი წარმოდგენილი ინფორმაცია, პოკერის და სხვა კაზინოს თამაშებისთვის იქნება გამოყენებული მონიტორინგის მიზნით

 

11.4 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დარეგისტრირდით ერთზე მეტ ჯერ ვებ საიტებზე, რომლებიც ეკუთვნიან Vivaro კომპანიების ჯგუფს და/ან ერთზე მეტი სათამაშო ანგარიში გაქვთ, კომპანიას აქვს უფლება დაბლოკოს ყველა ანგარიში და დატოვოს მარტო ერთი, რომელიც შეესაბამება თქვენს ადგილმდებადეობას. რეგისტრაციით, მომხმარებელი ადასტურებს ექსკლუზიურ ინტელექტუალურ კომპანიის საკუთრებას მოცემული წესებით, და ასევე, ადასტურებს სისტემის გამოყენებას დარეგულირებული კომპანიით.

 

11.5 კომპანია ტოვებს უფლებას აცნობოს მომხმარებელი სპეციალური აქციებით და ახალი პროდუქტების შესახებ ტელეფონის ან ელ. ფოსტის მეშვეობით

 

11.6 კლიენტების და კომპანიის შორის ურთიერთობები ექვემდებარება კიურასაოს კანონებს და რეგულირდება მათი, შესაბამისი სამართლებრივი საერთაშორისო კერძო უფლებების გარდა. შეჯიბრების და თამაშების ვალდებულების შესრულების და ასევე შესაბამისი მაჩვენებელი ფსონების ქვეშ არის კიურასაო. ყველა დავა, რომელიც დაკავშირებულია ფსონების განხორციელებას მომხმარებლით იქნებიან გადაწყვეტილი, კიურასაოს სასამართლოში, შესაბამის ტერიტორიულ და არსებით იურისდიქციით, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება კანონს.

 

11.7 კომპანია ცალსახად აცხადებს, რომ მომხმარებლებს არ უცხადებს ნებისმიერ რჩევას საგადასახადო კომისიის საკითხებში ან / და იურიდიულ საკითხებში.

 

11.8 არანაირი დავები ფსონებთან დაკავშირებით არ გამოიწვევს სამართალწარმოებას, სასამართლო ტოტალიზატორის ლიცენზიის პროცესებს, თუ კომპანია შეესაბამება საარბიტრაჟო დებულებებს.

 

11.9 იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე საჩივრები ან დავები ექნებათ მომხმარებლებს, კომპანიის ვალდებულებებში შემოიფარგლება მომხმარებლის ფსონი და მოგების ზომა.

 

11.10 იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე საჩივრები ან დავები ექნებათ მომხმარებლებს Vbet-ის მონაცემების ბაზას აქვს უპირატესობა ნებისმიერ სხვა მონაცემზე

 

11.11 იმ შემთხვევაში, თუ არის სხვაობა ენების შორის ვებ გვერდზე, ინგლისურ ენას ეძლევა უპირატესობა რადგან ინგლისური ენის საფუძველზე ვებ გვერდი ითარგმნება სხვა ენებზე.

 

11.12 დავები შედეგებზე და ღონისძიებაზე არიან განხილვის პროცესში 5 
დღის განმავლობაში ღონისძიების დასრულების მომენტიდან

 

11.13 Vbet- ი არ იტოვებს მომხმარებლების თანხებს დანაწევრებულ და უზრუნველყოფილ საბანკო ანგარიშებზე. მომხმარებელბისთვის მნიშვნელოვანია იმის ცნობა, რომ Vbet-ის დეპოზიტები არ გადადიან ბანკებში და თანხა არ ითვალისწინებს რაიმე პროცენტს

12. ფსონების შეზღუდვები

 

12.1 კომპანია უფლებას იტოვებს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაბლოკოს მოთამაშის ანგარიში

 

12.2 მინიმალურ და მაქსიმალურ ფსონის თანხას ყველა სპორტულ ღონისძიებებზე განსაზღვრავს კომპანია და ასევე ცვლილებები ექვემდებარებიან მომხმარებლის ცნობის გარეშე. გარდა ამისა, Vbet-ი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ზოგადი შეზღუდვები ინდივიდუალური მომხმარებლების ანგარიშებზე.

 

12.3 Vbet-ი არ ურჩევს რამდენიმე მომხმარებელს განახორციელონ ფსონები იგივე IP- მისამართიდან (იგივე კომპიუტერიდან ან ლოკალური ქსელიდან), რათა აიცილონ ეჭვმიუტანლობა (თაღლითობა).

 

ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია თამაშის მიზნის გარკვევა და შეთანხმება Vbet- 
თან. Vbet უფლებას იტოვებს დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში და 
მოითხოვოს საბუთები, რომლებიც ადასტურებენ მომხმარებლის იდენტიფიკაციას.

 

12.4 ფსონების მოგებული თანხა ანაზღაურდება მხოლოდ დადგენილი კომპანიით მაქსიმალური ლიმიტის ფარგლებში. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მოგებული თანხა აჭარბებს დაშვებულ ლიმიტს, კომპანია არ არის ვალდებული გადაიხადოს აღმატებული მაქსიმალური მოგების თანხა

 

12.5 სპორტული სტატისტიკის ანგარიშები იქნებიან გადმოტანილი ოფიციალურ 
საიტიდან www.Vbet.com -ზე 3დღის განმავლობაში ღონისძიების დასრულების შემდეგ

13. დაგვიანებული ფსონები

 

13.1 ფსონები რომლებიც არიან განხორციელებული ღონისძიების დაწყების შემდეგ,(ლაივ რეჟიმში ფსონების გარდა),ყველა შემთხვევაში ფსონები ბათილად ჩაითვლებიან, და ექსპრეს ან სისტემის ტიპის ფსონები იქნებიან დაანგარიშებული 1 კოეფიციენტით. ნებისმიერი (ასევე ლაივ რეჟიმის) დადებული ფსონები, რომლის შედეგები უკვე ცნობილია ფსონის დადების მომენტიდან ბათილად ჩაითვლებიან.

 

13.2 თუ კლიენტს სურს შეედავოს ღონისძიების დაწყების დროს, თვითონ 
უნდა გამოაგზავნოს ოფიციალური დოკუმენტით (ან მარეგულირებული ღონისძიების ბმული),რომელიც ადასტურებს მატჩის ფაქტობრივ 
დაწყებით დროს, რომელზეც იყო განხორციელებული ფსონი.

 

13.3 ღონისძიების დაწყების დროის დავის შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ტურნირის ან ღონისძიების ოფიციალურ მარეგულირებელ ორგანოებს არ გააჩნიათ მსგავსი ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში VivaroBet-ის ინფორმაციის საფუძველზე გაანგარიშდებიან ფსონები.

14. დაბრუნება

 

14.1 თუ ფსონის თანხა იქნება დაბრუნებული თქვენს ანგარიშზე, ფსონი იქნება მოგებული დაანგარიშებული 1 კოეფიციენტით. ორდინარის(იგივე ერთეული) 
ფსონის შემთხვევაში ფსონის თანხა იქნება უკან დაბრუნებული ანგარიშზე. ექსპრესის ან სისტემის შემთხვევაში, მთლიანი კოეფიციენტი იქნება შეცვლილი შესაბამისი გზით ( იმ ღონისძიებაში, სადაც იყო დაბრუნება, კოეფიციენტი მიიღება 1 ნიშნის სახით, და სხვა ღონისძიებების კოეფიციენტები დარჩებიან უცვლელი. 


14.2 იმ შემთხვევაში თუ მატჩის გატანილი გოლების რაოდენობა უდრის ფსონის ტოტალის რაოდენობას და შემოთავაზებულ შედეგის ტოტალში არ არის მონიშნული "ზუსტად მითითებული გოლების რაოდენობა", ფსონი იქნება დაბრუნებული. ანალოგიურად, ინდივიდუალური ტოტალის/ბარათების/კუთხურების/ფოლების დროს, სხვა პარამეტრების თანასწორებისა საბოლოო 
მატჩის მნიშვნელობა და შემოთავაზებული პარამეტრების ტოტალი იქნება დაბრუნებული.

15. მომხმარებლების მონაცემების კონფიდენციალურობა

 

15.1 მომხმარებელი იტოვებს მთლიან პასუხისმგებლობას საკუთარი 
ანგარიშის კონფიდენციალურობაზე, და არის ვალდებული ყოველგვარად ააცილოს საფრთხე რათა სხვა პირებმა არ გამოიყენონ მომხმარებლის ანგარიში 


15.2 თუ მომხმარებელს აქვს რაიმე ეჭვი, რომ სხვა პირი არის ინფორმირებული თავისი ლოგინით და პაროლით, მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს Vbet -გან დროებითი ანგარიშის დაბლოკვა. 


15.3. მომხმარებელი პირადი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის Vbet- ი უკავშირდება მომხმარებლებს მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, რომელიც იყო მითითებული კლიენტით რეგისტრაციის დროს 


15.4 მომხმარებელი იტოვებს ელ. ფოსტის ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის პასუხისმგებლობას , და არის ვალდებული ყოველგვარად ააცილოს საფრთხე რათა სხვა პირებმა არ გამოიყენონ მომხმ არებლის ანგარიში.

16. შეთანხმებული თამაშები

 

16.1 მატჩის შედეგის ინტერვენციისას ან კოეფიციენტის ფორმირებისას (მათ შორის, თუ არის ეჭვი მატჩის ფიქსაციაზე) Vbet-ი იტოვებს უფლებას დაბლოკოს ანგარიში და გაყინოს მოთამაშის ბალანსი ან გააუქმოს ფსონები მოცემულ ღონისძიებაზე, და ასევე გადასცეს ინფორმაცია შესაბამის განყოფილებაში მსგავსი ინციდენტების გამოძიებისთვის და თავიდან აცილებისთვის.

 

16.2 Vbet- ი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ფსონების გადახდა და უკან დააბრუნოს ფსონის თანხა, იმ შემთხვევაში თუ არის საფუძვლიანი შეთანხმებული მატჩის ვარაუდი.

17. ნეიტრალური ველი

 

17.1 თუ მატჩი გადავა ნეიტრალურ ველზე (ნვ) , ფსონები იქნებიან შემორჩენილი, მოწინააღმდეგის ველზე გადატანისას - უკან დაბრუნებას ექვემდებარება. და თუ, მატჩის გუნდები არიან ერთი ქალაქიდან, ნებისმიერი თამაშის ველზე გადატანისას ფსონები რჩებიან ძალაში და არ ბრუნდებიან. საერთაშორისო მატჩებში ფსონები ბრუნდებიან მხოლოდ მოწინააღმდეგე მონაწილის ქვეყნის ველზე გადატანისას.

18. შეწყვეტილი ღონისძიებები

 

18.1 ღონისძიება შეწყდება, თუ არ იქნება გათამაშებული საკმარისი თამაშის რაოდენობის დრო, კომპანიის რეგლამენტის მიერ, მაშინაც კი, თუ შედეგი რომელზეც ღონისძიება იყო შეწყვეტილი, მოგვიანებით საბოლოოდ განცხადდება

 

18.2 მატჩები არიან დასრულებული, იმ შემთხვევაშიც, თუ ისინი არიან შეწყვეტილი(და არ იყვნენ ბოლომდე გათამაშებული) მითითებული ვადის შემთხვევაში:

 

 • ფეხბურთი - 70 წუთი; 
 • ფუტზალი - 30 წუთი; 
 • კალათბურთის თამაშები 48 წუთის - 42 წუთის ხანგრძლივობით; 
 • კალათბურთის თამაშები 40 წუთის - 35 წუთის ხანგრძლივობით; 
 • ჰოკეი NHL(ჰოკეის ეროვნული ლიგა) - 54 წუთი; 
 • ჰოკეი ბურთით - 60 წუთი; 
 • ევრო ჰოკეი - 50 წუთი; 
 • ამერიკული ფეხბურთი - 50 წუთი; 
 • ბეისბოლი - 5 პერიოდები (ინინგები); 
 • ხელბურთი - 50 წუთი.

 

18.3 შეწყვეტილი ღონისძიებებისთვის, რომლებიც არიან არასწორად აღიარებული, თუ არ არიან სხვანაირად განსაზღვრული სპორტის წესებში, უკან ბრუნდება ყველა ფსონი, იმ ფსონების გარდა რომლის შედეგები ღონისძიების შეწყვეტის მომენტისთვის ცალსახად განსაზღვრულია.

19. ღონისძიებების დაწყების გადატანილი დრო

 

19.1 თუ ღონისძიების დაწყების დრო იყო შეცვლილი და ინფორმაცია არ 
იყო განთავსებული სპორტული სახეობის წესებში, ყველა ფსონი მოცემულ ღონისძიებაზე იქნება უკან დაბრუნებული

 

19.2 იმ შემთხვევაში თუ თამაშის დრო არის გადატანილი მომდევნო დღეებზე და 
თუ განიხილება ველის ცვლილება თამაშის გასვლაზე ფსონების მომდევნო რაუნდში, ფსონები ძალაში რჩებიან. თუ მეორე მატჩი არ იყო გათამაშებული ან იყო შეწყვეტილი, ყველა ფსონი იქნება დაბრუნებული.

20. ფსონების დაანგარიშება

 

20.1 Vbet - აცხადეს, რომ ოფიციალური ოქმების და ალტერნატიული ინფორმაციის წყაროების საფუძველზე (მათ შორის ღონისძიებების ვიდეო ჩანაწერები) შედეგები მოქმედად ჩაითვლებიან, ღონისძიების დასრულების შემდეგ. ფსონების დაანგარიშება ხორციელდება შედეგების საფუძველზე, რომლებიც გამოქვეყნებული არიან www.Vbet.com შედეგების განყოფილებაში. სხვა და სხვა წყაროების შედეგების განსხვავების შემთხვევაში და ასევე აშკარა შეცდომების შემთხვევაში, საბოლოო შედეგების განმარტების გადაწყვეტილებას ასრულებს Vbet-ი.

 

20.2 ყველა მოთხოვნა Vbet-ის შედეგების სისწორეზე უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ ოფიციალური წყაროების საფუძველზე.

 

სხვა ინფორმაციის წყაროების საფუძველზე არ იქნება განხორციელებული 
შემოწმება / გადაანგარიშება

 

20.3 შედეგები ითლებიან ძალაში (ფაქტიურად) რომლებიც არიან გამოცხადებული ოფიციალური ვებ გვერდების საშუალებით იმის და მიუხედავად არის თუ არა დასრულებული ღონისძიება. ორგანიზატორი სარგებლობს შემდეგი ოფიციალური წყაროებიდან:

 

www.uefa.com

www.fifa.com

www.beto.gr

www.bundesliga.at

www.turkish-soccer.com

www.rfpl.org

www.premierleague.com

www.sportinglife.com

www.gazzetta.it  

www.bundesliga.de  

www.laliga.es

www.lfp.fr

www.mlssoccer.com

www.nfl.com

www.russiabasket.ru

www.nba.com  

www.euroleague.net

www.nhl.com

www.fhr.ru

www.rusbandy.ru

www.atptennis.com

www.wtatour.com

www.itftennis.com

www.daviscup.com

www.fedcup.com

www.ausopen.com

www.rolandgarros.com

www.wimbledon.com

www.usopen.org

www.mlb.com

www.pgatour.com

www.iccworldtwenty20.com

www.fide.com

www.volley.ru

www.nyse.com

www.nasdaq.com

 

ორგანიზაციას საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია ისარგებლოს სხვა ოფიციალური 
წყაროებიდან. გამონაკლის შემთხვევებში ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ვიდეოჩანაწერი, რათა დაადგინოს სწორი შედეგი.

 

20.4 live რეჟიმის შედეგების ფსონებისთვის, საფუძველზე რომლების ანგარიშებიდან ფსონები, ღონისძიების / შეჯიბრის დასრულების შემდეგ. მომდევნო ცვლილებები (მაგალითად: შედეგების შეცვლა ჟიურის გადაწყვეტილებით თამაშის შემდეგ) არ ითვლებიან. კომპანია თავად ხორციელებს ლაივ ფსონების დაანგარიშებას ფაქტობრივი სტატისტიკური საკუთარი ინფორმაციის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში თუ არ არის მითითებული, ლაივის ფსონები იქნებიან ბათილად ჩათვლილი.

 

20.5 თუ კომპანიის სტატისტიკა (სატელევიზიო გაშუქების საფუძველზე) განსხვავდება ოფიციალური სტატისტიკისაგან, ფსონები იქნებიან დაანგარიშებული კომპანიის სტატისტიკის საფუძველზე.

 

20.6 იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულ მატჩში არის ერთზე მეტი მონაწილე ან გუნდი, კოეფიციენტის რაოდენობა იყოფა მონაწილეობების შორის

 

20.7 სათამაშო ანგარიში ყველა ოპერაცია ხორციელდება ვალუტით, რომელიც იყო არჩეული მომხმარებლით რეგისტრაციის დროს

 

20.8 ყველა ფსონი, რომლის შედეგი გასვლაზე უკვე ცნობილია (კერძოდ, ფსონები რომლებიც არიან განხორციელებული ღონისძიებებზე: ვინ გაიტანს პირველ გოლს ან მოიგებს გარკვეულ მატჩს), ძალაში ჩაითვლებიან და იქნებიან დაანგარიშებული იმ შემთხვევაშიც, თუ ღონისძიებები ან ტურნირები იქნება შეწყვეტილი.

 

20.9 თუ მატჩი არ არის დასრულებული ან არის ბათილად მიჩნეული, ყველა ფსონი დაბრუნდება უკან ( 16.1 მუხტის შემთხვევების გარდა), იმ შემთხვევაშიც თუ ღონისძიება იყო შეწყვეტილი, მოგვიანებით ითვლება უკანასკნელი.

 

20.10 თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ინდივიდუალური სპორტის კონკრეტულ წესებს, მატჩის შედეგი აღიარებული იქნებიან გამოცხადებული მატჩის დღეს.

 

20․11 ჩვენს სისტემაში დეპოზიტის ლიმიტი მუშაობს ფიქსირებული კალენდარული დღის საათებით (GMT + 4) დროის ზონით. რაც იმას ნიშნავს, რომ კლიენტს შეეძლება მაქსიმალური ოდენობის თანხის ჩარიცხვა 24 საათის განმავლობაში, დილის 12 საათიდან (GMT + 4) მომდევნო დილის 12 საათამდე (GMT + 4).

21. მომხმარებლების და სინდიკატების ჯგუფების ფსონები


21.1 მომხმარებლები ვალდებულები არიან განახორციელონ ფსონები საკუთარი სახელით. განმეორებითი ფსონები, რომლებიც შეიცავენ იგივე არჩევანს, ერთი ან მეტი მომხმარებლების ფსონები შეიძლება კომპანიით იყვნენ აღიარებული ბათილად
 

21.2 თუ არ მონაწილებენ ღონისძიებაში
 

22. თუ არ მონაწილებენ ღონისძიებაში
 

22.1 თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ინდივიდუალური სპორტის კონკრეტულ წესებს, და თუ ღონისძიების მონაწილე, რომელზეც განხორციელებულია ფსონი არ იღებს მონაწილეობას, ფსონი ძალაში ჩაითვლება და იქნება წაგებული. არსებობენ გამონაკლისები :

 

 • ღონისძიება(ან ტურნირი) არის გაუქმებული; 
 • ღონისძიება(ან ტურნირი) ბათილად არის ჩათვლილი; 
 • ღონისძიების ჩატარების ადგილის შეცვლა; 
 • ღონისძიება(ან ტურნირი) არის შეწყვეტილი ან გადატანილი. 


22.2. "ვინ არის უფრო მაღალი" ორი გასვლით ფსონის შემთხვევაში, თუ ერთ ერთი მონაწილე აცხადებს უარს თამაშში მონაწილეობისთვის ღონისძიების/ტურნირის დაწყებამდე, ფსონი უკან დაბრუნდება.

23.სპორტის წესები


23.1 სხვა და სხვა დამატებითი სპორტული ტიპის ფსონების ინფორმაცია არის მითითებული სპორტული ტიპის წესებში
 

23.2 ზოგიერთი ფსონის სახეობები
 

23.3 კომპანიის ბონუს პროგრამებში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს აქვთ. რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა სახელი, გვარი და ელ. ფოსტის მითითებით. ელ. ფოსტის მეშვეობით დადასტურების მიღების შემდეგ, ანგარიშის ვერიფიკაციის, დეპოზიტის და ფსონის განხორციელებისთვის მიჰყევით ინსტრუქციებს.
 

23.4 ყველა ფსონი მედლების რაოდენობაზე, მედლების ცხრილის მეშვეობით, ღონისძიების დასრულებისთვის იქნებიან დაანგარიშებული. ორგანოების მიერ მმართველი ნებისმიერი ცვლილებები, არ არიან გათვალისწინებული
 

23.5 ნებისმიერი მედლები, რომლებიც არიან გამარჯვებული ქვეყნის გუნდის მიერ რომელიმე ღონისძიებებში, მონაწილეების რაოდენობისგან მიუხედავად ითვლება როგორც ერთი
 

23.6 იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ბაზარი შეიცავს შესაძლებელ გასვლას "ნებისმიერი სხვა", მსგავსი გასვლა შეიცავს ყველა ღონისძიების მონაწილეს, რომლებიც არ არიან ჩამოთვლილი მითითებული ბაზრის პარამეტრებში.
 

23.7 "ნუსხა" თამაშის ტურები ნებისმიერი ღონისძიებების დროს (ბურთების,გამარჯვებების, წაგების, რაოდენობა, ფრეების, კუთხურების, ყვითელი ბარათების და სხვა საერთო რაოდენობა) ითვლებიან მხოლოდ იმ მატჩების ტურები, რომლებიც იმყოფებიან ყოველდღიურ ონლაინში.

24. რეგისტრაცია


24.1 მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ მონაწილეობა კომპანიის ბონუს პროგრამებში. რეგისტრაციისთვის მომხმარებელმა უნდა მთლიანად და ზუსტად შეავსოს რეგისტრაციის ფორმა.
 

24.2 რეგისტრაცია, დეპოზიტის გახსნა და ფსონების დადება ნებადართულია მხოლოდ 18 წლის ასა კს მიღწეული პირებისთვის, რომლებსაც ეკისრებათ სრული პასუხისმგებლობა აზარტული თამაშებ ის კანონიერებაზე.
 

24.3 რეგისტრაცია, დეპოზიტის გახსნა და ფსონების დადება ნებადართულია მხოლოდ 18 წლის ასა კს მიღწეული პირებისთვის, რომლებსაც ეკისრებათ სრული პასუხისმგებლობა აზარტული თამაშებ ის კანონიერებაზე.
 

24.4 კომპანია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მომხმარებლების ანგარიშები, რომლებმაც მონიშნეს ყალბი მონაცემები. კომპანიის მოთხოვნილებაში შედის მომხმარებლისგან მონაცემების მოთხოვნა (ოფიციალური საბუთი სურათით, რომელიც ადასტურებს მომხმარებლის იდენტობას "პასპორტის ასლი"), და ასევე მომხმარებლის მისამართის საბუთს.
 

24.5 მომხმარებელს შეუძლია ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ანგარიში. დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს არ აქვთ უფლება განახორციელონ განმეორებითი რეგისტრაცია სხვა სახელით ან სხვა ელ. ფოსტით. ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში კომპანიას აქვს სრული უფლება გააუქმოს მომხმარებლით განხორციელებული ყველა ფსონი.
 

24.6 მომხმარებელს არ აქვს უფლება სხვა პირებს გადასცეს ანგარიშის მონაცემები თამაშისთვის.
 

24.7 გაითვალისწინოთ, რომ არ არის რეკომენდირებული საიდუმლო ელ. ფოსტის მეშვეობით ბარათის ანგარიშის დეტალები და ასევე სხვა საფინანსო საიდუმლო დეტალების გაგზავნა.
 

24.8 Vbet-ზე მომხმარებლებს შეუძლიათ საკუთარი პაროლის და ლოგინის 
კომბინაციების არჩევა. მომხმარებლებმა უნდა შეინახონ მითითებული ინფორმაცია ფარულად. თუ თქვენ გაქვთ იმის ეჭვი, რომ მესამე სახემ იცის თქვენი პაროლი, გთხოვთ სასწრაფოდ შეცვალოთ იგი ვებ გვერდზე. თუ თქვენ დაგავიწყდათ პაროლი, თხოვთ გააგზავნოთ მოთხოვნა პაროლის აღდგენისთვის.
 

24.9 მომხმარებლები, რომლებიც ახორციელებენ ფსონებს მობილურის მეშვეობით Vbet-ზე, უნდა გაითვალისწინონ, რომ ნებისმიერი დაკარგული მონაცემების შემთხვევაში მობილურიდან კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას. რეგისტრაციის დროს, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ იგი ასრულებს და ამტკიცებს მითითებულ წესებს

25. ვალუტა


25.1 დღეისათვის, მომხმარებლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ფსონები შემდეგ ვალუტებში: ევრო, დოლარი, რუბლი, გრივნა. 

Vbet-ი იტოვებს უფლებას დაბლოკოს ფსონის განხორციელება და თანხის გადახდა ნებისმიერ მონიშნულ ვალუტებში. ამ შემთხევაში, დაბლოკილი ვალუტის ანგარიშის გადასახადები იქნებიან განხორციელებული სხვა ვალუტაში ბანკის კურსის ექვივალენტში.

26. ბონუს-პროგრამები


26.1 მომხმარებლების ყველა ბონუსები შეზღუდულები არიან ინდივიდუალურად ერთი პიროვნებით, სახლის მისამართით, ტელეფონის ნომრით და ელექტრონული მისამართით, ერთი ანგარიშის გადასახადით (მაგალითად, არათის ნომრით ან Moneybookers ანგარიშით), და ასევე გამოყენებული კომპიუტერით (მათ შორის ინტიტუტით, ინტერნეტ კლუბით და სხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტებით). კომპანიას აქვს უფლება ნებისმიერ მომხმარებელს ან მომხმარებლის ჯგუფს არ წარმოადგინოს ბონუსი. ბონუს-პროგრამები არიან ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, ვინც შეიტანეს თანხა რეალური ვალუტით საკუთარ Vbet-ის 
ანგარიშზე.
 

26.2 ნებისმიერი ბონუს-პროგრამის დარღვევის შემთხვევაში და ასევე თუ არსებობს საეჭვო ფსონების რაიმე მტკიცებულება იგივე ღონისძიებაზე, Vbet- ი იტოვებს უფლებას გაუუქმოს მომხმარებლის ბონუსი

27. Deposits


27.1 ხელმისაწვდომი ვალუტები განისაზღვრებიან ქვეყნით და ვალუტით, რომელიც იყო არჩეული რეგისტრაციის დროს. სრული გადასახადების სახეების სია არიან განთავსებული დეპოზიტის და გატანის გვერდებზე. Vbet-ი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ბონუსის წესები და დეტალები.
 

27.2 ნებისმიერი საფინანსო ტრანზაქციის დროს აუცილებელია რომ მომხმარებლის Vbet-ის ანგარიშის სახელი და გვარი ზუსტად ემთხვეოდეს სადებეტო/საკრედიტო ბარათს ან საბანკო ანგარიშს

28. Entry of money on account


28.1 იმ შემთხვევაში თუ რაიმე თანხა იყო არასწორად შეტანილი მომხმარებლის ანგარიშზე, მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა კომპანიას შეატყობინოს ამის შესახებ. მომხმარებლის ნებისმიერი მოგებული თანხა, შეცდომის შემთხვევის დროს, თუ მომხმარებელმა კომპანიას არ შეატყობინა, შეცდომა ჩაითვლება ბათილად. მსგავსი ფსონები ბრუნდებიან ანგარიშზე.
 

28.2 იმ შემთხვევაში თუ თანხის ჩარიცხვა იყო განხორციელებული რაიმე სხვა მიზნით, გარდა ფსონების, პოკერის, კაზინოს და ფინანსური ფსონების თამაშის მიზნით, კომპანია (განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ განიხილება თაღლითური ეჭვი) იტოვებს უფლებას გააუქმოს დეპოზიტი და აღადგინოს მომხმარებელთან ერთად ყველა გაწეული ხარჯები.

29. ფინანსური შეზღუდვები


29․1 ერთი ბილეთის მაქსიმალური მოგებაა 100 000 USD. თუ ფსონის დადება ხდება ბონუსის თანხით და მოგებული თანხა აღემატება 100 000 USD, ბონუსი არ გადაიხდება. ფსონის მაქსიმალური კოეფიციენტია 1000. თუ ის გადააჭარბებს 1000-ს, მოგება მაინც გამოითვლება 1000 კოეფიციენტით.

 

29.2 ფსონის მინიმალური თანხა ნებისმიერ ღონისძიებაზე უდრის 0.1 ევროს 
ანგარიშის ვალუტის ეკვივალენტით, მინიმალური ფსონის თანხა "ექსპრეს, რთეულ" რეჟიმში შეადგენს 1 ევროს.
 

29.3 "ექსპრეს, სისტემის" ფსონების მაქსიმალური მოგების კოეფიციენტია - 1000. "ექსპრესები", რომლების კოეფიციენტები აღმატებულნი არიან ანგარიშებიდან 1000 კოეფიციენტით. ამავე დროს, მოგებული თანხა არ უნდა აღემატოს მაქსიმალურ გადასახადს ერთ ფსონზე.
 

29.4 მაქსიმალური ფსონის თანხა დამოკიდებულია სპორტის, ღონისძიების ტიპზე, და ცვლილებები ექვემდებარებიან წერილობით შეტყობინების გარეშე. Vbet-ი იტოვებს უფლებას განახორციელოს მაქსიმალური ფსონების შეზღუდვები და ცვლილებები ცალკე ღონისძიებებზე წერილობით შეტყობინების გარეშე
 

29.5 საფინანსო შეზღუდვები არიან გათვალისწინებული მომხმარებლების ჯგუფებისთვის, რომლებიც შეთქმულებით ახორციელებენ ფსონებს ერთ არჩევანზე გადახდის თანხა შესაძლებელია იყოს შეზღუდული.

30. გატანის გადასახადები


30.1 ყველა მოთხოვნა გატანაზე მტკიცდებიან და თანხის გადარიცხვა ხორციელდება 72 საათის განმავლობაში თანხის მოთხოვნის მომენტიდან. სანამ იქნება განხორციელებული პირველი გატანა ელექტრონული გადასახადი მეთოდების მეშვეობით (MoneyBookers, WebMoney, საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის მეშვეობით და ა.შ.), მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა მიამაგროს "საბუთები"-ს განყოფილებაში პასპორტის ელექტრონული ასლი, რომელიც ამტკიცებს მომხმარებლის იდენტობას. შეგახსენებთ, რომ ყალბი საბუთების შემთხვევაში Vbet- იტოვებს უფლებას გადასცეს დოკუმენტები შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოში.
 

30.2 თანხის გადასახადის პროცესში, კომპანიის სპეციალისტები ამოწმებენ მომხმარებლის მონაცემებს, დაბადების თარიღს, სახელ და გვარს და ა.შ. იმ შემთხვევაში თუ იქნება აღმოჩენილი მონაცემების სხვაობა გამოგზავნილი მომხმარებლით, Vbet-ი იტოვებს უფლებას დააბრუნოს ფსონების თანხა და არ გადარიცხოს მოთხოვნილი თანხა, სანამ მომხმარებელი არ დაამტკიცებს იდენტობას.
 

30.3 თუ აღმოჩნდება ,რომ მომხმარებელს აქვს ერთზე მეტი ანგარიში, Vbet იტოვებს უფლებას უარყოფითად ჩათვალოს მოთხოვნა.
 

30.4 პირველი ნაღდი თანხის მოთხოვნისას, მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა მონიშნოს პასპორტის მონაცემები.
 

30.5 ჯგუფის და ოჯახის წევრებმა უნდა დაარეგულირონ პირადი ურთიერთობები, მათშორის: გადახდა უნდა იყოს განხორციელებული მხოლოდ მომხმარებლის სახელზე.
 

30.6 მომხმარებელი უზრუნველყოს Vbet-თვის პირადი საბანკო ანგარიშის ინფორმაციით, მოგებული თანხის გადახდის მიზნით.
 

30.7 Vbet-ი არ იტოვებს პასუხისმგებლობას თანხის გატანის ცვლილებების შემთხვევაში, რათა ვალუტის კურსი დრო და დრო იცვლება.
 

30.8 თუ არის მოთხოვნილი თანხა 1000 ან მეტი ევროს რაოდენობით (ან სხვა ვალუტით), Vbet-ი იტოვებს უფლებას არ გადაიხადოს მოცემული თვის საკომისიო თანხას მითითებული ტრანსფერის მეშვეობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბანკის კომისიას იხდის მომხმარებელი.
 

30.9 კომპანია იტოვებს უფლებას განახორციელოს თანხის გატანა, პრიორიტეტული მეთოდის გამოყენებით.
 

30.10 სანამ მოთამაშე გააკეთებს პირველი თანხის მოთხოვნას, იგი ვალდებულია გაათამაშოს შეტანილი თანხის 50 %.

ვერსია 1.2 მოძველებული 07.11.2018