)
منو
کازینوی زنده
کازینو
یش از مسابقه
پخش زنده

بازی ثابت

 

تمام موارد ذکر شده نمونه هایی از "بازی ثابت" هستند: 

 

1.اگر یک بازیکن عمدأ یک شرط را به یک دوست یا شخص دیگری انتقال دهد 

2.اگر یک بازیکن به صورت تقلبی از یک کارت اعتباری که متعلق به او نیست استفاده کند 

3.اگر یک بازیکن در طول بازی در اتاق تخته نرد اطلاعات غیر واقعی ارائه دهد.

 

ما به شما اطلاع می دهیم که طبق قوانین "VBet" در صورت "بازی ثابت" حساب کاربری بازیکن مسدود خواهد شد.در موارد "بازی ثابت"، "VBet"  دارای حق اعمال تحریم های زیر است:

 

1. بلافاصله حساب کاربری بازیکن را مسدود کند.

2. حساب کاربری را روی "VBet" لغو کند.

3. مبالغ  را در حساب کاربری مسدود کند.

4.اطلاعات مربوطه را به مقامات مربوطه که حق داشتن این اطلاعات را دارند ارائه دهد.

"برد ها پس از تأیید نتیجه نهایی، به حساب بازیکنان مسترد می شوند".

اگر مبلغ به اشتباه به حساب بازیکنی منتقل شود، بازیکن باید به سازمان اطلاع دهد. هر بردی که به دلیل انتقال مبلغ نادرست بدست آ ید باید نامعتبرشناخته شده و به سازمان بازگردانده شوند.

استفاده از نرم افزار بازی (مداخله نرم افزاری خارجی)

 

در صورت اقدام به مداخله خارجی بازیکن در بازی های فردی یا گروهی اعمال ، یعنی اگر فرد از برنامه های ویژه برای بازی تخته نرد استفاده کند، سازمان حق دارد:

1.بلافاصله حساب کاربری بازیکن را مسدود نماید.

2. حساب کاربری را در VBet لغو کند.

3. بازیکن را واداربه انجام برخی از بازی ها بدون استفاده از برنامه ها و در حضور کمیته حرفه ای کند.

هر گونه تقلب، فریب و سایر اقدامات مشابه، توسط سازمان بررسی شده و چنین اقداماتی به عنوان اعمال نادرست علیه یک بازیکن دیگرمحسوب می گردند.

دارندگان حساب باید آگاه باشند که این شرکت اقداماتی برای جلوگیری از استفاده از نرم افزار انجام می دهد و بازیکنان مجبور به استفاده از eXtreme Gammon و سایر نرم افزار های مشابه نیستند.

مشکلات فنی واضح

 

اگر شکست بخاطر وب سایت ما اتفاق بیفتد، تصمیمات در رابطه با آن توسط یک کمیته حرفه ای اتخاذ می شوند.

اگر بازی به علت قطع ارتباط یا سایر مسائل فنی در بخش پخش متوقف شود، سازمان شرط بندی را بازیابی نمی کند.

 

اگر تردید بارز فنی در این مسابقات بوجود آید، یعنی برنامه هزینه های ورودی پرداخت نشوند و یا مبلغ مجددأ پرداخت شود و یا صندوق جایزه همچنان رشد کند، سازمان آنرا لغو کرده و مسابقات را مختل می کند.

شما می توانید جزئیات قانونی وب سایت را در قسمت «راهنما» بخوانید.

تعریف(ریکا)Rake

 

بازیکنان بازی تخته نرد ما هزینه (rake) برای بازی در میز نقدی ما را پرداخت می کنند.

در حال حاضر درصد rake در شبکه تخته نرد ما 4٪ است.

خته نرد

در زیر شرایط و ضوابط مهمی کهجهت بازی تخته نرد در VBET لازم است بدانید,ذکر شده است :